Pozdrav

prijatelji

GeoNauke!

GeoNauka je istraživačka organizacija sa neprofitnim delom u kome se radi na edukaciji inženjera prirodno - tehničkih struka.
 

Spremni smo da naše iskustvo i edukaciju dobijene na USA tržištu prenesemo u region.

 

 

Naše

usluge

Upravljanje vodnim resursima

 

Voda, površinska i podzemna, je naš posao. Upravljanje ovim resursom je moguće uz pomoć najnovijih software-skih alata i dugogodišnje inženjerske prakse.

 

Klikni za više informacija

Matematičko modeliranje

 

Ovo je naša usko stručna specijalnost. Već 20 godina smo prisutni na ovom polju i internacionalno priznati (USA tržište).

Klikni za više informacija

Zagađenja geo-sredine

 

U pripremi....

Internacionalana privatna škola za inženjere

 

Više detalja o našoj internacionalnoj školi za inženjere (najviše polaznika je iz US) na ovom linku ispod

Klikni za više informacija

Sateliti i dronovi

 

Kao ovlašćeni distributeri satelitskih snimaka korejske svemirske agencije možemo da vam predložimo kako satelite i dronove da iskoristite u praksi.

 

Klikni za više informacija

Software

 

U hidrogeološkoj i inženjerskoj praksi koristimo najnoviji software i možemo vam preporučiti i organizovati nabavku.

Klikni za više informacija

Geofizička oprema

Preko nas možete iznajmiti širok spektar geofizičke opreme i dobiti savet za primenu - od geoelektrike do georadara.

Primena radarskih satelita u inženjerstvu

 

Radarski sateliti "vide" kroz oblake a moguće je veoma precizno određivanje i SLEGANJA terena (reda veličine mm).

Klikni za više informacija

 

O NAMA

Dragan Kaluđerović

 

Osnivač

Dr. Dragan Kaluđerović je diplomirao, magistrirao i doktorirao geologiju, smer hidrogeologija na Beogradskom Univerzitetu. Tokom svoje 20o godišnje karijere kontinualno se usavršavao primenjujući svoje znanje na internacionalnim tržištima, uključujući i USA tržište gde sada radi na nekoliko projekata iz vodnih resursa i remedijacije.

Trenutno je na specijalizaciji na The Johns Hopkins University - smer Environmental Engineering.

U toku svoje karijere je održao veliki broj kurseva za inženjere širom sveta.

Gary D. Moore

Član odbora

Gari je stručni konsultant za vodne resurse, fokusiran na planiranje, razvoj i upravljanje snabdevanja vodom, kako u poljoprivredi za potrebe navodnjavanja, tako i vodom za piće. Radi kao član po pozivu Vodnog ekspertskog tima (engl. WET - Water Expert Team) svetske banke sa sedištem u Vošingtonu.

 

Kontinualno usavršavajući svoje znanje završio je 2017te godine master (2 godine) u oblasti planiranja i upravljanja ekološkim inženjeringom na Whiting tehničkoj školi Univerziteta The Johns Hopkins.

Stuart A. Smith

Član odbora

Stuartovo interesovanje za podzemnu vodu datira iz njegovih ranih tinejdžerskih dana, kada je izvlačio i podešavao pumpe za vodoinstalaterski rad njegovog oca u ruralnom Ohaju.

 

Stjuart je 1977. godine na Univerzitetu Wittenberg dobio diplomu bečelora sa glavnim oblastima biologija i nauka o zemlji.

 

Danas je Stjuart jedan od najistaknutijih nacionalnih stručnjaka u oblasti dijagnostike i tretmana problema bunara i opadanja njihovih performansi.

Budimo

u kontaktu

Možete nas kontaktirati na email i zakazati sastanak, a ukoliko želite trenutnu informaciju možete tražiti i telefonski razgovor.

 

Otvoreni smo za sve vrste saradnje i veoma rado ćemo se odazvati vašem pozivu.

 
Gde smo locirani

9:00 - 17:00

Ponedeljak - Petak

Radno vreme
Zakažite besplatnu konsultaciju:

11070 Novi Beograd

Ulica Milutina Milankovića

© 2019 - GeoNauka

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon