3D Geološko Modeliranje

GeoModeller je program koji integriše podatke sa terena, bušotine, geološke mape, geofizička istraživanja u cilju dobijanja pouzdanog 3D geološkog modela.

Inverzijom geofizičkih podataka u matematičkom modelu i kalibracijom sa ostalim geološkim istraživanjima dobija se pouzdani geološki model.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com

Hidrogeološki software

Kao lider u regionu za kvantitativnu hidrogeologiju imamo veliko iskustvo u radu sa hidrogeološkim software. Oni koji nas poznaju, jer smo više od 20 godina na ovom tržištu, znaju da se kod nas koristi Groundwater Visas, AquiferWin32 i PEST.

Mi ove software koristimo u svakodnevnoj praksi, kako u regionu tako i na internacionalnom tržištu pa ti možemo dati pravu informaciju o mogućnostima.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com

Software za geofiziku

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

Software za modeliranje kretanja i kvaliteta vazduha

 

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

© 2019 - GeoNauka

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon