Satelitski snimci sa KOMPSAT satelita visoke rezolucije - Korean Aerospace Research Institute

Četiri satelita KOMPSAT serije su jedinstveni jer su kombinacija optičkih i radarskih satelita visoke rezolucije a moguće je snimiti isto područije dva puta u toku istog dana - jednom ujutru i jednom predveče.

Želite da naučite kako da radite sa satelitima? Klikni ovde za novi kurs primene satelita.

Primena u privredi i projektovanju

Monitoring prirodnih nepogoda

Predviđanje poremećaja i procena uticaja na ekosisteme:

  • Šumski požari

  • Najezde insekata i povezane epidemije bolesti

  • Ekstremni klimatski događaji (poplave, suše...)

 

Koristimo i komercijalne (KOMPSAT 2, 3, 3A, 5) satelite visoke rezolucije (0.30 m ) i ne komercijalne satelitske snimke (besplatne) manje rezolucije.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

Vodni bilans rečnih basena

Postojeći sateliti omogućavaju određivanje vodnog bilansa rečnih basena.

Kada se podaci dobijeni sa satelita upotrebe u matematičkim modelima vrlo precizno se može odrediti svaka komponenta vodnog bilansa.

 

Nakon toga, može se npr. precizno odrediti koliko nanosa dospeva u pojedinu akumulaciju ili jezero, količine fosfora i azota koje dospevaju u iste kao i bolje upravljanje vodnim resursima za rečni bazen.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

 

Primena satelita u rudarstvu i geologiji

Primena satelitskih snimaka u geologiji i rudarstvu ima mnoge prednosti, dosta oblasti su nedostupne za direktna istraživanja i sa jednim snimkom je moguće analizirati veliku površinu.

​​​

Analiza lineamenata kao i padova i padnih uglova slojeva je česta primena u geologiji dok za rudarstvo je to izrada 3D modela terena.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

Primena satelita u monitoringu kvaliteta vazduha

Primena satelitskih snimaka u monitoringu kvaliteta vazduha je praktično nepoznata u našem regionu ali je vrlo rasprostranjena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zumiranjem slike levo mogu se videti "crne tačke" u našem regionu kada je SO2 (sumpor dioksid) u pitanju - Bosna i Srbija.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

Određivanje kvaliteta površinskih voda sa satelita

Na slici levo je obrađen satelitski snimak koji pokazuje distribuciju i brojnost fitoplankotona na veštačkoj akumulaciji u Srbiji.

Ovako obrađeni satelitski snimci su od velike pomoći u monitoringu i rehabilitaciji jezera. Uz pomoć modelarskih alata ovakvi snimci se mogu koristiti za kalibraciju modela i predviđanje stanja jezera ili veštačke akumulacije.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

Sateliti u poljoprivredi

Korišćenje satelita u poljoprivredi je višestruko - detekcija bolesti, nedostatka hraniva, irigacije....

U ovoj oblasti smo radili i edukovali praktično sve veće kompanije u ovom regionu kao što je Al Ravafed, MK Group, Delta Agrar a trenutno radimo u Kaliforniji.

Naše iskustvo će vam biti od velike koristi i povećaće vaše prinose a smanjiti troškove.

Za više informacija pošaljite email na podrska@advancedgwt.com 

© 2019 - GeoNauka

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon